Władze

 
 
RADA NADZORCZA
CEZARY KAMIŃSKI Przewodniczący
JULIA BABIŃSKA  Z-ca Przewodniczącego
HANNA ZYGOŃ Sekretarz
JAN ANTOLAK
członek
KAROL KUREK członek
WIESŁAW BAŁDYGA członek
EDWARD BIAŁKOWSKI członek
DARIUSZ CELIŃSKI członek
ARTUR PAJĄK członek
EWA DRZYMKOWSKA członek
ZARZĄD SM KOŃSKI JAR-NUTKI
PREZES GRZEGORZ ADAMCZYK
Wiceprezes Zarządu  d/s tech.-ekspl. MACIEJ LEŚNIEWICZ
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący BOGUSŁAW BORZYM

This entry was posted in Info. Bookmark the permalink.

Comments are closed.